REGULAMENT GENERAL CONCURSURI ONLINE

 1. Organizator:

Concursurile organizate pe pagina de Facebook și pe site-ul www.mariaaianos.ro  sunt concepute și administrate de către S.C. PODOPROMED.SRL . Concursurile se vor desfășură conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislației aplicabile în România.

 • Locul de desfășurare a concursurilor:

Concursurile sunt organizate si se desfășoară pe pagina de Facebook Mariaa Ianos Nails &Studio Academy și pe Site-ul www.mariaaianos.ro.

 • Perioada de desfășurare a concursului

Intervalul de desfăşurare a concursului va fi publicat pe pagina oficială de Facebook și de site-ul companiei. Concursul se desfășoară în perioada 01 septembrie – 15 septembrie 2020. Câștigătorul va fi anunțat în data de 19 septembrie 2020 pe pagina de Facebook Mariaa Ianos Nails &Studio Academy.

 • Înscrierea în concurs:

Pentru a se inscrie la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

Să trimită un e-mail la adresa ambasador.lartistromania@gmail.com, în perioada de desfășurare a concursului care să conțină următoarele date:

– Nume și prenume

– Număr de telefon

– Oraș de domiciliu

– Adresa de e-mail

– Link-ul către profilul personal de Facebook

– Detalii despre experienta in acest domeniu (cursuri/specializari)

– Motivul pentru care dorește să devii ambasador L’Artist.

In urma trimiterii detaliilor de la punctul (a), acestea vor fi verificate urmand sa comunicam daca conturile se califica pentru a intra in concurs.

Persoanele care au fost alese sa se participe la concurs au de urmat următorii pasi

a. Să achiziționeze produse L artist cu care sa execute lucrarea participanta la concurs. Atenție, acest pas este luat în considerare numai după ce este îndeplinită condiția prevăzută la pct. A.

b. sa realizeze pe pagina personală de Facebook, o postare „ De ce doresc sa devin AMBASADOR LARTIST ROMANIA!” însoțita de o lucrare realizata cu Produsele L ‘Artist. Data cand se face postarea este 01 septembrie 2020 – moment in care vor începe sa strângă reacțiile ce le vor garanta șansa sa devina ambasadori.

c. sa cumulează cele mai multe reacții la postare, comentarii si share-uri pentru a te califica in primii 5.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 • Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din Romania, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

 • Premii:

Concursul se desfășoară în perioada 01 -15 septembrie 2020 . În vederea desemnării câștigătorului se vor parcurge următoarele etape:

– Etapa 1- Selectarea participanților: Organizatorul va verifica și analiza îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în prezentul regulament referitoare la participarea prezentului concurs.

– Etapa 2- Analizarea postărilor participanților Organizatorul va analiza postările participanților astfel cum au fost prevăzute la pct. 4 având in vedere criterii precum (dar fără a se limita la acestea): prezentarea produselor în mod corect, creativitate.

– Etapa 3. Desemnarea câștigătorului/ câștigătorilor (5 persoane) vor fi aleși in funcții de reacțiile, comentariile si share-urile obtinute la postarea participanta la concurs.

Premii acordate pentru toți cei 5 ambasadori

– reduceri la toata gama de produse începând cu 15% cu posibilitatea de a ajunge la 20%, pe durata a 12 luni începând de la primirea titlului Ambasador L ‘artist Romania.

– participarea la cursuri special realizate si concepute pentru ambasadori

– interviuri live, participarea la cursurile live si webinarii, cat si posibilitatea sa susține prezentări live

– ambasadorul care a obtinut cele mai multe reacții, comentarii, share-uri va primi un curs one to one cu Trainer Mariaa Ianos in București.

Câștigătorii vor beneficia de reducerile acordate, daca își respecta îndatoririle de ambasador; si anume

 • Postari minim o data pe saptamana pe pagina personala a unei lucrări de tip fotografie in care au fost utilizate produsele L’Artist
  • Folosind hastag-ul #AmbasadorLartistRomania
  • Link către produsele utilizare in site-ul mariaaianos.ro
 • O postare lunara de tip video in care se prezinta o lucrarea executata cu produsele L’Artist cat si prezentarea acestora.
  • Folosind hastag-ul #AmbasadorLartistRomania
  • Link catre produsele utilizate in site-ul Mariaaianso.ro

Câștigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a cursurilor oferite ca premii, iar participarea la acestea nu este obligatorie. Deplasarea in localitatea in care se susțin cursurile vor fi suportate de către câștigător. In cazul in care câștigătorul sau câștigătorii nu doresc participarea la cursurile organizate pentru ei, este nevoie sa transmită pe adresa de mai ambasador.lartist@gmail.com o adresa prin care comunica ca renunța la premiul oferit!

 • Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin s.a. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de mail office@mariaaianos.ro

Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 • Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 • Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.mariaaianos.ro. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook/Site. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

 1. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de mail: office@mariaaianos.ro oficiala a afacerii. CONDUCEREA UNITATII S.C. PODOPROMED.SRL

Lasă un răspuns

PEDICHIURĂ LA 360°
Fii în centrul atenției!

Vrei să primești GRATUIT cele mai bune sfaturi legate de pedichiura și ingrijirea ta personală? Introdu mail-ul tău mai jos și-ți trimit sfaturi și bune practici!